KYSing

플레이리스트 대표 이미지

브릿팝의시대는 지나가고 ColdPlay의시대

곡 수
7
최초 생성
2021-06-14
업데이트
2021-06-14
 • 곡번호
 • 곡명/아티스트
 • 아티스트
 • 작곡가
 • 작사가
 • 출시월
 • 유튜브
 • LTS서비스
 • 60148
 • Viva La VidaColdplay
 • Coldplay
 • Sung by
 • 2008.09
 • 91028
 • Something Just Like ThisThe Chainsmokers,Coldplay
 • The Chainsmokers,Coldplay
 • Guy Berryman,Jonatha..
 • Words & Music by
 • 2017.06
 • 61622
 • YellowColdplay
 • Coldplay
 • 2005.07
 • 79190
 • Fix YouColdplay
 • Coldplay
 • Chris Martin,Guy Be...
 • Words & Music by
 • 2013.03
 • 79690
 • Hymn For The WeekendColdplay
 • Coldplay
 • Guy Berryman,Johnny...
 • Words & Music by
 • 2017.03
 • 79572
 • Adventure Of A LifetimeColdplay
 • Coldplay
 • 2016.01
 • 79069
 • ParadiseColdplay
 • Coldplay
 • Coldplay,Brian Eno
 • Words & Music by
 • 2012.03
Scroll to Top